blimedlem

Information om våra olika medlemskap, Medlem, Medlem Bas, Medlem Premium.
Efter överenskommelse med våra medlemmar, publicerar vi kontaktinformation och företagsbeskrivning under fliken medlemmar.

Medlem
Med medlemskapet Medlem deltar du i ENSveriges entreprenörsforum helt gratis.
Du har möjlighet att delta som gäst vid två tillfällen på våra nätverksträffar samt delta i våra evenemang i mån av plats. Du får ta del av vårt nyhetsbrev och våra förmånspartners erbjudanden.
Du har en tillhörighet till nätverksteamet på den ort du har valt.

Medlem Bas
Med medlemskapet Medlem Bas får du delta på alla träffar och evenemang som våra nätverksteam arrangerar.
Du får ta del av vårt nyhetsbrev och våra förmånspartners erbjudanden.
Du har en tillhörighet till nätverksteamet på den ort du har valt.

Medlem Premium
Vi arbetar med att skapa och generera förfrågningar till dig med medlemskapet Medlem Premium utifrån ditt erbjudande. Genom hemsidan kan företag och privatpersoner skapa en gratis offertförfrågan, som vi sedan vidarebefordrar till premium medlemmar.  
Som Medlem Premium får du förtur att närvara och ställa ut vid våra olika event.
Du får ta del av vårt nyhetsbrev och våra förmånspartners erbjudanden.
Du har en tillhörighet till nätverksteamet på den ort du har valt.

Nätverksträffar
Varje nätverksteam håller kontinuerligt nätverksträffar och noterar sina träffas under fliken aktiviter.
Under våra nätverksträffar kommer du möta företagare och ha möjlighet att knyta nya affärskontakter.
Du kommer få presentera dig och ditt företag, arbeta med personlig utveckling och delta i utbildning, intressanta möten och presentationer.

Teamledare
I varje nätverksteam finns det en teamledare som driver nätverksträffarna.
Teamledaren arbetar även som en koordinator inom gruppen och hjälper till med olika frågor.

Medlemsavgift, Serviceavgift
Medlem
– gratis
Medlem Bas – 150kr per månad
Medlem Premium – 500kr per månad
Medlemsavgiften, Serviceavgiften faktureras årsvis och medlemskapet aktiveras efter erlagd betalning.
Medlemskapet gäller 12 månader och förnyas automatiskt om medlemskapet inte sägs upp 3 månader innan avtalsperiodens slut.

*Mervärdeskatt tillkommer.

Tekniska plattformarna
Vi använder WordPress-Web, Facebook samt LinkedIn. Nyhetsbrev skickas och distribuera även av ett separat system.
De tekniska plattformarna används för att skapa offertförfrågningar av våra medlemmars erbjudanden samt för att sprida information till och om våra medlemmar.

Vid frågor maila info@ensverige.se

ENSverige har rutiner som följer GDPR och arbetar strikt med information om våra medlemmar.

 

Vid tecknande av Premium under 2020, så ingår Bas medlemskap i avtalsperioden"